13 Οκτωβρίου 2018
Εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα
Ομιλίες
Στο πρώτο μέρος του συνεδρίου, θα παρακολουθήσετε πέντε ενδιαφέρουσες ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες με εξειδίκευση στα προγράμματα εξατομικευμένης μάθησης και θεραπευτικής παρέμβασης για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Βασικός προσκεκλημένος ομιλητής θα είναι ο Dr. Robert Pasternack, former Assistant Secretary of Education at US Department of Education, ο οποίος θα παρουσιάσει καλές πρακτικές από τις Η.Π.Α. σχετικά με τη χρήση των προγραμμάτων εξατομικευμένης μάθησης σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Στόχος των ομιλιών είναι να παρουσιαστούν οι πιο πρόσφατες καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές για την εξατομικευμένη μάθηση στην ειδική αγωγή. Η πρώιμη παρέμβαση, η αξιολόγηση και θεραπεία, αλλά και οι δυνατότητες εφαρμογής του προγραμματος εξατομικευμένης μάθησης στην Ελλάδα, είναι θέματα για τα οποία θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε από τους πιο εξειδικευμένους.
Εργαστήριο
Στο δεύτερο μέρος του συνεδρίου, γίνεστε και οι ίδιοι συμμέτοχοι, καθώς θα πραγματοποιηθεί βιωματικό εργαστήριο σχετικά με τη χρήση ψηφιακών παιχνιδιών φυσικής αλληλεπίδρασης σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στόχος είναι να κατανοήσετε την έννοια της φυσικής αλληλεπίδρασης και να ανακαλύψετε τις δυνατότητες σχεδίασης διαδραστικών παιχνιδιών, αξιοποιώντας το ίδιο σας το σώμα! Συγκεκριμένα, θα έχετε την ευκαιρία να έρθετε σε επαφή με τα εκπαιδευτικά παιχνίδια Kinect και στη συνέχεια να γίνετε και οι ίδιοι σχεδιαστές ενός παιχνιδιού φυσικής αλληλεπίδρασης. Στα πλαίσια του βιωματικού εργαστηρίου, θα λάβετε οδηγίες και χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό που θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε την δραστηριότητα με την υποστήριξη εξειδικευμένων εκπαιδευτών.
Εγγραφείτε στο συνέδριο!